Esperanto je mezinárodní jazyk snadný na naučení (gramatika bez výjimek, snadná slovní zásoba), vhodný pro cestování a navazování kontaktů s lidmi po celém světě.

Nabídka zahraničních stáží.

3. 2. 2011 13:00

V poslední době se v Evropě množí nabídky, ve kterých různé organizace nabízejí mladým esperantistům možnost zahraniční stáže, pracovního pobytu či okružní cesty s využitím esperanta. Typicky jsou přitom hrazeny náklady spojené s pobytem v zahraničí, někdy je dokonce nabízeno i určité kapesné. Esperanto se tak pro své mladé příznivce stává kromě neutrálního jazyka přátelství i nástrojem, jak získat pracovní zkušenost, vyzkoušet si život v zahraničí, poznat novou zemi a jazyk a získat peníze či studijní kredity.

Na některé z aktuálních nabídek bychom vás chtěli upozornit:

Nabídka zahraničních stáží pro mladé esperantisty:

1. Stážista v organizaci E@I - Edukace@Internet (Slovensko / EU)

* Info: http://tinyurl.com/staghantoj

* Pro: studenty informatiky, kognitivních věd, lingvistiky, pedagogiky, žurnalismu, ekonomie, umění aj.

* Typ: pracovní stáž ERASMUS, kreditovaná součást studia na VŠ

* Místo: Bratislava (Slovensko), příp. dle dohody jinde v EU

* Doba: 3-12 měsíců mezi červen 2011 a zářím 2012

* Finance: stipendium 300-1000 € měsíčně dle konkrétní země

* Přihlášky: dle domovské univerzity, typicky na jaře 2011 (tj. nyní)


2. Učitel esperanta / Administrativní pracovník (Itálie)

* Info: http://tejo.org/eo/node/1184 a http://tinyurl.com/mazaravol2011

* Pro: bez omezení, znalost italštiny pro pozici učitele vítána

* Typ: pracovní místa v rámci projektu EU-programu Grundtvig

* Místo: Mazara-del-Vallo (Sicílie, Itálie)

* Doba: 13-45 týdnů, od srpna 2011

* Finance: 4263 € za prvních 13 týdnů a po 192 € za každý další týden

* Přihlášky: třeba vyřešit s pořadateli do 28.02.2011


3. Asistent jazykového festivalu (Rusko)

* Info: http://www.tejo.org/eo/node/1194

* Pro: mladé lidi 18-29 let, schopnost prezentovat svůj mateřský jazyk

* Typ: Evropská dobrovolnická služba

* Místo: Čeboksary (Čuvašsko, Ruská federace)

* Doba: 9 měsíců od října 2011

* Finance: cesta tam a zpět, pobyt, strava, cestování, kapesné,

pojištění, jazykový kurz

* Přihlášky: datum uzávěrky neuvedeno


4. Okružní cesta po esperantských klubech (Německo)

* Info: http://turneoj.wikispaces.com/

* Pro: bez omezení, schopnost zajímavě prezentovat na libovolné téma

* Typ: finanční podpora Německého esperantského svazu a jeho klubů

* Místo: různé esperantské kluby v Německu

* Doba: dny až měsíce, platí stále

* Finance: přeprava po Německu, ubytování v soukromí, skromné kapesné

* Přihlášky: bez konkrétí uzávěrky


5. Dobrovolník v esperantském kulturním centru (Francie)

* Info: http://tinyurl.com/tuluzovolontulo2011

* Pro: lidi do 30 let se znalostí esperanta, francouzština není nutná

* Typ: neoficiální dobrovolnická spolupráce

* Místo: Toulouse (Francie)

* Doba: květen a červen 2011

* Finance: úhrada bydlení, stravy a cestování v místě

* Přihlášky: do 28.02.2011


S organizátory všech těchto aktivit udržujeme kontakt, proto v případě zájmu můžete oslovit buď přímo je, nebo nás. Upozorňujeme, že na rozdíl od ostatních esperantských akcí, na kterých jsou vždy vítáni i esperantisté- začátečníci a příznivci esperanta, kteří o tom, že by se naučili esperanto, teprve uvažují, u účastníků těchto stáží je třeba esperanto dobře ovládat a umět v něm komunikovat.

Vaše Česká esperantská mládež

http://mladez.esperanto.cz/
e-mail: cxej@esperanto.cz

Zobrazeno 920×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková