Esperanto je mezinárodní jazyk snadný na naučení (gramatika bez výjimek, snadná slovní zásoba), vhodný pro cestování a navazování kontaktů s lidmi po celém světě.

Kondolence k úmrtí kardinála Miloslava Vlka

4. 5. 2017 2:48

Mezinárodní jednota katolických esperantistů, Katolická sekce Českého esperantského svazu a Česká esperantská mládež zaslali v pondělí kondolenci České biskupské konferenci a Arcibiskupství pražskému k úmrtí kardinála Miloslava Vlka, emeritního pražského arcibiskupa.

Miloslav Vlk se naučil esperanto v mládí, byl členem někdejšího esperantského klubu v Českých Budějovicích a i v pozdějším životě podpořil několik esperantských setkání pořádaných v České republice, včetně Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liberci v roce 2009 a v témže roce přijal čestné členství České esperantské mládeže. O esperantských i profesních aktivitách kardinála Vlka budeme informovat v dalším článku.

Nejdůstojnější otcové biskupi,
s bolestí jsme přijali zprávu, že včera Pán povolal na věčnost našeho drahého otce Kardinála Miloslava Vlka.

Jménem Mezinárodní jednoty katolických esperantistů (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista) se sídlem v Římě, jménem Katolické sekce Českého esperantského svazu, jakož
i jménem České esperantské mládeže přijměte hlubokou soustrast nad odchodem milého otce kardinála Miloslava, který se zlatými písmeny zapsal do historie nejen katolického esperantského hnutí a do našich srdcí.

Otec kardinál Miloslav, který se v mladistvém věku věnoval esperantu až po učitelskou zkoušku, přijal zástupce našeho katolického esperantského hnutí v Českých Budějovicích, v Praze, ale také v Římě. Hluboce do našich pamětí se zapsal otec kardinál 10. července 1995, kdy za námi přijel do Olomouce, aby v rámci probíhajícího 48. kongresu Mezinárodní jednoty katolických esperantistů – Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) sloužil s devatenácti kněžími – esperantisty z několika zemí mši sv. v chrámu Panny Marie Sněžné. Nezapomenutelným zážitkem účastníků kongresu pak bylo posezení s otcem kardinálem v kongresovém sálu, kde také přijal záštitu nad IKUE. I když se dalších dvou těchto kongresů – 55. v Kroměříží 2002 a 59. na Velehradě 2006 nemohl osobně zúčastnit, vždy pamatoval na účastníky zasláním svého poselství.

S vděčností na otce kardinála vzpomínají také účastníci Mezinárodního kongresu esperantské mládeže v Liberci v roce 2009, kde v rámci tohoto kongresu účastníkům také sloužil
mši sv. v esperantu, a kde mu mladí účastníci kongresu udělili čestné členství ve své organizaci – Česká esperantská mládež (Ĉeĥa Esperanto-Junularo).

S láskou a vděčností budeme na otce kardinála Miloslava pamatovat především v modlitbě, aby nám byl nadále vzorem odvahy a statečnosti, kterými byl naplněn jeho celý život ve službě naší katolické církve a Bohu.

Jménem katolických esperantistů a esperantské mládeže přijměte naši upřímnou a hlubokou soustrast.

zdroj: http://mladez.esperanto.cz/cs/kondolenco-okaze-de-la-morto-de-kardinalo-miloslav-vlk/

Zobrazeno 1030×

Komentáře

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková